Montessori House

Защо Монтесори?

Детето

Д-р Мария Монтесори вярва, че децата се раждат с невероятни способности за учене и вътрешно желание да изследват, откриват и научават за света около себе си.

Детето

Развитието на детето не е линейно. То преминава през „четири равнини (етапи) на развитие”: ранно детство (0 - 6 години), детство (6 - 12), юношество (12 - 18) и зрялост (18 - 24). Теорията за четирите равнини на развитие се базира на директно наблюдение на детето. Наблюдението доказва, че успешното завършване на един етап от развитието води до осъществяването и изпълнението на следващия. Децата развиват своята интелигентност чрез работа с ръцете.

Виж повече

Средата

Учебната среда е подготвена така, че да насърчава самостоятелност, развитие на волята и концентрацията.

Средата

Средата трябва да защитава свободата и правото на избор, движение, общуване и повторение в определени граници. Смесената по възраст група е много важна характеристика на Монтесори учебната среда. Средата не е състезателна- децата си сътрудничат и си помагат, което е необходимо качество в нашия живот. Външата среда също има важна роля. Необходим е красив двор за занимания на открито, където децата да създават собствена зеленчукова и цветна градина.

Виж повече

Педагогът

>

Динамичната връзка между децата и заобикалящата ги среда е подготвеният обучаващ, наричан „водач”.

Педагогът

Подготвеният обучаващ чрез наблюдения насочва детето в неговото развитие, осигурява условия, при които то да развитие самодисциплина.Обикновено в стаятa има един водещ обучаващ и един асистент. Колкото повече възрастни участват в обучението, толкова по-зависими от тях и несамостоятелни са децата. Обучаващият е моделът на поведение в учебната среда. Той планира, показва на детето как да използва един материал, води дневник с направените презентации, въвежда новите деца в учебната среда, наблюдава, дава насоки и защитава свободата и правата на децата.

Виж повече

Развитие на речта

Езикът „не само обединява хората в групи и нации, но е и основната разлика между човешкия вид и всички останали. Езикът лежи в коренитена промяната в средата, която наричаме цивилизация.” (М.Монтесори).

Научи повече

Координирани движения

„ Всяко живо същество има своите характерни движения и предварително установени цели и в процеса на създаването има храмоничен баланс между тези различни дейности, които са координирани, за да постигнат определена цел” (М. Монтесори).

Научи повече

Независимост

„Всяко дете, което e самостоятелно, което може да завърже обувките си, да се облече и съблече отразява в радостта си и усещането си за постижение човешкото достойнство, което произлиза от чувството за самостоятелност” (М. Монтесори)

Научи повече

Самодисциплина

„ Никой, който е постигнал нещо наистина велико или успешно го е направил просто защото е бил привлечен от „награда” или от страха от „наказание”... Всяка победа и напредък в прогреса на човека произлиза от вътрешен импулс”. (М.Монтесори)

Научи повече

Решаване на сложни проблеми

Децата усвояват умения за решаване на проблеми в реални ситуации като работят с Монтесори материалите.

Научи повече

Социални умения

Социалните умения са способността на детето да си сътрудничи и а играе с другите, да обръща внимание на възрастните, да прави логичен преход от една към друга активност.

Научи повече

Откривателство и творчество

Сетивните упражнения допринасят за развиване на откривателството и творчеството, както и всички активности по приложни изкуства, които са част от упражненията за практическия живот.

Научи повече

Концентрация (съсредоточаване)

„ Концентрацията е първият съществен елемент за развитието на детето. Тя полага основите на неговия характер и социално поведение. Детето трябва да открие как да се концентрира и затова са му необходими неща върху които да се концентрира.

Научи повече

Защо да изберете нас

slider-back
slide pic

Цялостно обучение и развитие на детето

Нашата цел е да осигуряваме цялостно обучение и вярваме във физическото, емоционално, интелектуално, социално и духовно развитие на детето.

slide pic

Учене и интелигентност - две неща, които са важни за вашите деца

"Нашата грижа за децата би трябвало да бъде управлявана не от желанието да ги караме да учат неща, а от старанието винаги да поддържаме у тях светлината, наречена интелигентност "

slide pic

Организирана Монтесори среда

Ние се придържаме към високите стандарти за качествено и истинско Монтесори обучение, създадени от д-р Мария Монтесори и Асосиейшън Монтесори Интернасионал (AMI).

slide pic

Прекрасно място за Вашето дете

Избирането на училище за детето Ви е едно от най-важните решения, които ще направите като родител. Ние предлагаме прекрасно място за вашето дете, където да учи и расте.

Елате и вижте

Можете да запишете час за посещение и наблюдение, а ние ще Ви посрещнем и обясним всичко, което ви интересува

Запиши среща Виж галерия