Ние помагаме на другите и те помагат на нас.
 • Montessori House
  Стани доброволец

  Mного възможности за доброволна помощ се появяват през цялата година – от кратковременни проекти като косене на двора, боядисване на маса до дългосрочни ангажименти като приложни изкуства, спортни занимания, участие в Общество на родители. Въпросник, отнасящ се до уменията и интересите на всеки родител е включен в комплекта документи за записване. Ще бъдете запознати с възмоностите началото на учебната година. Документът, свързан с тази информация може да бъде прочетен в секция за родители. 

  .

 • Montessori House
  Коледна благотворителна инициатива

  Деца, преподаватели и родители заедно изработваме коледни играчки, които продаваме на базари, приятели и колеги и даряваме събраните средства на организации и фондации, които помагат на недоносени деца и деца лишени от родителска грижа.

  .

 • Montessori House
  Дарения за учебната стая

  Поддържаме „ списък с желанията” и окуражаваме родителите и всички, които искат да ни подкрепят да дарят книги, артикули за домашните любимци в класната стая, материали за специални проекти вместо подаръци и цветя на учителите и асистентите.

  .

 • Montessori House
  Пролетна разпродажба на растения

  Организираме и пролетна разпродажба на растения, които децата засаждат и отглеждат у дома с родителите си. На разпродажбата всяко семейство разказва за своите растения. Събраните средства се инвестират в подобряване на градината и зелените площи на детската къща.