Възрастова граница от 14 месеца до 3 години

Яслената група  (The Toddler Class) предоставя на деца от 14 месеца до 3 годишна възраст възможност за себеразвитие и утвърждаване в любяща атмосфера на уважение и подкрепа. Учебната стая е съобразена със социалните, физическите, емоционалните и психологическите нужди на децата на тази възраст.  Децата изпълняват индивидуални и групови активности. Всичко в подговената среда е съобразено с ръста на децата и е безопасно и естетически привлекателно за тях.

 • Развитие на речта
  Развитие на речта

  Децата първоначално общуват чрез езика на тялото и чрез плач, но растейки започват да използват думи. Тези думи са толкова по-разнообразни и пълно изразени, колкото са думите, които са чували около себе си през първите години от живота си.

  От раждането си децата попиват думите ни и начина по който ги използваме. Когато децата започнат да посещават яслената група, те използват определен набор от думи и добавят нови всеки ден.

  В периода 18 – 24 месеца детето е във фазата на „ езикова експлозия” и по-късно между 2 -3 година отново има скок в езиковото развитие.

  Как подкрепяме общуването и развитието на езика?Разговаряме, пеем, четем книги, защото колкото по-богата е езиковата среда, толкова повече ще възприеме и използва мозъка на детето, помагаме на всички, участващи в живота да детето осъзнато на използват изразителeн и богат изказ през цялото време, отговаряме на опитите за общуване на децта и по този начин ги окуражаваме да продължават да опитват да общуват, слушаме и отговаряме, разкаваме истории и ги окуражаваме те да разказват, когато започнат да говорят с изречения, не ги поправяме, когато обобщават и прилагат някое граматично правило, когато не могат да назоват даден предмет или да кажат пълно изречение, ние им предоставяме думите и така им помагаме да развиват уменията си да общуват без страх, задаваме отворени въпроси – „Защо? Как? Къде? Какво?

 • Координирани движения
  Координирани движения

  Как стимулираме свободното движение и развитието на координирани движения?

  • Създаваме среда, която окуражава детето да се движи;
  • Осигуряваме време на детето да се движи със собствена скорост и ритъм;
  • Всеки ден играем на двора за развиване на грубата моторика;
  • Децата имат практически активности и друга самостоятелна работа за развиване на фината моторика;
  • Децата имат възможност да използват самостоятелно прибори за хранене, сервират и отсервират;
  • В стаята има статив за рисуване, както и моливи подходящи за тази възраст.

 • Независимост
  Независимост

  Независимост е способността да се справяме и мислим сами. Детето става самостоятелно чрез собствената си дейност.

  Научаването да прави малки избори като дете му помага да израстне като самостоятеен възрастен, който може да прави големи избори, да мисли независимо и да бъде уверен в себе си.

  Подкрепяме независимостта в областите обличане, сън, ходене до тоалетна и хранене чрез:

  • Упражняването на активности, които помагат на децата да бъдат самостоятелни в грижата за себе си и предоставянето на достатъчно време, за да се обличат и събличат сами.
  • Създаването на рутина за почивка/следобеден сън;
  • Избирането на точния момент и следвайки знаците на детето, че е готово да свали пелените/памперса;
  • Показване как се използват приборите за хранене, подреждането на масата и почистването след хранене.

 • Самодисциплина
  Самодисциплина

  Да помогнем на детето да се научи да контролира себе си е едно от най-големите предизвикателства за учители и родители.

  Как насърчаваме самодисциплината?

  • Даваме възможност на детето да участва в практически дейности като чистене и миене, които му помагат да се почувства част от групата и да осъзнае, че то е отговорно са действията си;

  • Позволяваме на децата сами да правят избори, което води до избор за собствените си действия;
  • Позволяваме на децата да правят грешки;
  • Материалите са разработени по начин, който позволява на детето да се самокоригира.

Възрастова граница от 3 до 7 години

Според Монтесори философията, децата от 3 до 7 годишна възраст се занимават в една учебна стая, организирана в няколкообразователни области - практически живот, сетивни упражнения, езикови упражнения, математика.  Те спомагат за изграждане на самостоятелност, концентрация, воля и умения за общуване. Осигурени са занимания по градинарство, приложни изкуства, игри и упражнения за груба моторика на двора.

 • Решаване на сложни проблеми
  Решаване на сложни проблеми

  Децата усвояват умения за решаване на проблеми в реални ситуации като работят с Монтесори материалите. Напр., упражненията от практическия живот имат и социална стойност, защото чрез използването на истински предмети, децата започват да разбират, че и те са реален плод на обичаите и социалните порядки на обществото. Те им помагат като ги учат да решават сложни проблеми в конкретна задача, но и в техните взаимоотношения. Децата израстват уверени, не се страхуват от неуспех и не се отказват, a продължават да търсят решение.

  Педагогът насърчава децата да разрешават сами спорове и конфликтни ситуации чрез умения, които децата придобиват по време на уроците по "Етикет"

 • Социални умения
  Социални умения

  Разбирателството с другите повишава позитивното отношение в средата и посява любов към ученето.

  Социалните умения са способността на детето да си сътрудничи и да играе с другите, да обръща внимание на възрастните, да прави логичен преход от една към друга активност.

  Здравословното социално и емоционално развитие ще позволи на детето да развие взаимоотношения, да усъвършенства способността си да започва, открива, играе и учи. Чрез социалните умения децата развиват постоянство и внимание и саморегулират своето поведение.

  Децата работят заедно и развиват несексистка гледна точка.

  Осигуряваме на децата възможност да развият социални умения като:

  • им позволяваме да разрешават междуличностни проблеми сами;
  • им предлагаме уроци по „Етикет”, които им дават необходимите думи и изрази, за да разрешат конфликт, да направят комлимент и т.н. ;
  • ги насърчаваме за съвместна и честна игра с другите;
  • им помагаме да осъзнават и разбират чувствата на другите деца и да развиват уважение към другите.

 • Откривателство и творчество
  Откривателство и творчество

  Всеки материал е първоначално показан на детето от преподавателя, който след това се оттегля и оставя детето да открива какво може да прави с този материал. Сетивните упражнения допринасят за развиване на откривателството и творчеството, както и всички активности по приложни изкуства, които са част от упражненията за практическия живот.

  Уважаваме гледната точка на детето и по този начин насърчаваме творчеството му. Всяко нарисувано дърво например е различно- такова, каквото го вижда детето.

  Децата развиват желание за учене през целия живот, търсят и намират сами отговорите на своите въпроси, а не очакват готови решения.

 • Концентрация (съсредоточаване)
  Концентрация (съсредоточаване)

  „ Концентрацията е първият съществен елемент за развитието на детето. Тя полага основите на неговия характер и социално поведение. Детето трябва да открие как да се концентрира и затова са му необходими неща върху които да се концентрира. Това показва важността на заобикалящата го среда, защото никой отвън не може да накара детето да се концентрира. Само детето може да организира своя психичен живот.” (Попиващият ум, Мариа Монтесори).

  Концетрациятя е ключът към естественото развитие на детето. Когато детето е съсредоточено, то се „изключва” от средата, в която е. Редът в ума и координираните движения подготвят детето да се концентрира.

  Д-р Мария Монтесори вижда концентрацията като нещо, което не може да бъде преподадено или наложено, а по-скоро е жизненоважна характеристика на израстването на човека и демонстрация, че първоначалните психични нужди са задоволени.

  Материалите са разработени така, че изискват точност и прецизност, които водят детето до повторение и по-дълбоко съсредоточаване.