„Детска къща Монтесори” помага на децата да разкрият истинските си заложби в свят от безкрайни възможности.

Ние осигуряваме любяща, красива, специално подготвена и стимулираща Монтесори среда, която подпомага развитието на децата според техните индивидуални и естествени възможности; среда, където децата с истинска радост извършват активности, които имат цел и са спонтанно избрани.

Ние уважаваме всяко дете и създаваме условия за развитие на неговата самостоятелност, уважение към себе си, другите и околната среда. Ние вярваме, че всяко дете в развитието си е водено от своите нужди, наклонности и специални дарби - попиващият ум (absorbent mind) и сетивните периоди (sensitive periods).