Ние вярваме, че най-добрите резултати в обучението са възможни единствено при наличието на сътрудничество между родителите и „Детска къща Монтесори”. Тези семинари имат за цел да помогнат на родителите да разберат Монтесори философията и принципи. Те позволяват да осигурим приемственост и постоянство между нашата работа в учебната среда и домашния живот. Участието на семинарите е безплатно за родители, чиито деца посещават „Детска къща Монтесори”.

Ако искате да участвате, но детето Ви не е наш ученик, трябва да заявите желанието си по електронната поща и да заплатите такса участие. Добре дошли са бъдещи родители, студенти, хора работещи с децаи всички, които биха искали да подпомагат и следват детето по пътя му на разкриване и достигане на неговите възможности по естествен начин.

Информация за темите и датите на провеждането на семинарите можете да откриете на нашия календар със събития. Семинарите се провеждат в сградата на „Детска къща Монтесори”. Очакваме да се срещнем с Вас и заедно да открием Монтесори чудесата!