team
“Нашата грижа за децата би трябвало да бъде управлявана не от желанието да ги караме да учат неща, а от старанието винаги да поддържаме у тях светлината, наречена интелигентност.”
M. Монтесори

Ние следваме декалога на Д-р. Мария Монтесори

  1. Никога не докосвайте детето освен ако то само не Ви е дало знак под една или друга форма за това.
  2. Никога не се изказвайте зле за дете в негово присъствие или отсъствие.
  3. Съсредоточете се върху заздравяването и подпомагането в развитието на детето на онова, което е добро, така че присъствието на това доброто да оставя все по-малко място за лошото.
  4. Бъдете активни в подготвката на средата. Бъдете педантични и постоянни в грижата за нея. Помогнете на детето да осъществява творческа връзка със средата. Посочете точното място на учебните материали и покажете как се работи с тях.
  5. Бъдете винаги готови да откликнете на зова на едно дете, което има нужда от вас и винаги слушайте и отговаряйте на дете, което ви говори и се обръща към вас.
  6. Уважавайте дете, което прави грешка и след това или по-късно се поправя само, но спрете незабавно и решително неподходящо използване на материалите и всяко действие, което застрашава детето, развитието му или околните.
  7. Отнесете се с уважение към дете, което си почива, наблюдава с какво се занимават останалите деца или размишлява какво е направило или прави. Не се обръщайте към него и не го насилвайте към други форми на активност.
  8. Помогнете на онези, които търсят занимание/активност и не могат да си изберат.
  9. Бъдете неуморни в повтарянето на презентации на дете, което първоначално ги е отказвало; в помагането на детето да придобие онова, което все още не е негово и да преодолее несъвършенствата. Правете това като вдъхновявате средата с грижа, сдържаност и тишина, нежни думи и любящо присъствие. Нека детето, което търси и се крие от детето, което е намерило да почувства вашето присъствие.
  10. Винаги се отнасяйте с детето, използвайки най-добрите си маниери и го дарете с най-доброто, което имате у себе си и на свое разположение.