21 May2018Monday May 21st, 2018
Post

Silent Journey or When the Parent Becomes a Child

The Montessori preprared environment is attractive, ordered, inviting for the child and answers his developmental needs. In this environment, every day the 3-6 year-old child spends 3 hours working, observing and learning. For some parents it is hard to understand how it really happens. Others keep asking how it is possible that their child works...

02 Apr2018Tuesday April 3rd, 2018
Post

Митът за неограничената свобода в Монтесори обучението

Имат ли децата неограничена свобода в Монтесори учебната среда? Много често когато попитаме родители: „Защо бихте искали детето Ви да се обучава в Монтесори среда?” , един от повтарящите се отговори е: „Защото в Монтесори децата са абсолютно свободни да правят каквото пожелаят. ” Този мит или неразбирането какво означава свобода в Монтесори обучението биха...

06 Mar2018Tuesday April 3rd, 2018
Post

Традиционно обучение или Монтесори обучение?

Имате дете? Добре…., то расте и всеки миг изгражда човека в себе си- научава се да седи, да ходи, да говори, приобщава се към семейството и иска да е пълноправен участник в семейния живот. Идва моментът, когато ще трябва да тръгне на ясла или детска градина. И…започва голямото родителско чудене и търсене. Родителите все повече...