02 Apr2018Tuesday April 3rd, 2018
Post

Митът за неограничената свобода в Монтесори обучението

Имат ли децата неограничена свобода в Монтесори учебната среда? Много често когато попитаме родители: „Защо бихте искали детето Ви да се обучава в Монтесори среда?” , един от повтарящите се отговори е: „Защото в Монтесори децата са абсолютно свободни да правят каквото пожелаят. ” Този мит или неразбирането какво означава свобода в Монтесори обучението биха...