Смята се, че децата до 3 години не могат да бъдат самостоятелни; че мама, тати, баба или някой друг възрастен трябва да облича, да храни детето, защото то е още малко.
Както д-р Монтесори отбелязва преди повече от 100 години, децата имат необикновен потенциал и ние възрастните много често с помощта си всъщност им пречим да следват естествените закони на развитие. Децата под 3 години могат да се научат да се обуват и обличат сами. Не само че могат- те искат и имат вътрешна потребност да са независими. От нас се очаква да им покажем как, да ги подкрепим и след това да им осигурим време, за да започнат да го правят сами. Децата изпитват огромна радост и с искрено достойнство показват, че могат. А веднъж успели в едно действие, те се мотивират да продължат….

Leave a Reply

Your email address will not be published.