Заявете посещение

Родители, които проявяват интерес и желание децата им да посещават “Детска къща Монтесори “ е необходимо първо да уговорят час за посещение и наблюдение и след това да попълнят молбата за кандидатстване. За целта моля, изпратете запитване от интернет страницата ни или се обадете се на тел. +359 884 032 852 между 10:00ч. – 11:00 ч. , 14:30ч. – 18:30ч.