Документи за прием

Стъпки:

1. Първоначално посещение на родителите и детето в Детска къща Монтесори. 

2. Попълване на профил на детето.

3. Разговор с двамата родители върху профила. 

4. Сключване на договор за обучение.

4. Попълване и предоставяне на всички необходими документи. 

5.  Детето започва адаптация и обучение в Детска къща Монтесори. 

Документи:

 1. Молба за прием
 2. Профил на детето
 3. Договор за обучение – получава се на място след посещение и интервю с родителите и наблюдение на детето в средата
 4. Копие от акта за раждане на детето или оригинал- донася се на място само за сверяване на данните. 
 5. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар
 6. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити (извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в Детска къща Монтесори)
 7. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в Детска къща Монтесори
 8. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в Детска къща Монтесори
 9. За деца под 3 години се представя еднократно бактериологично изследване за дезинтерия и салмонелоза и Васерман на един от родителите
 10. Съгласие снимки и видео наблюдение.
 11. Уведомление за използване на лични данни.
 12. Формуляр за доброволна помощ за родители    

Ако няма свобони места, можете да изпратите Формуляр за заявяване на желание за прием и при освобождаване на място, ще се свържем с Вас!