„Детска къща Монтесори” си сътрудничи с професионалисти и организации в различни области като благотворителност, ски и зелено училище, допълнителни занимания за децата по спортни и приложни дейности. Всички наши партьори, допринасят за пълноценното развитие на децата и израстването им като социално отговорни индивиди.