Частна детска градина "Детска къща Монтесори" ООД с одобрен проект за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Частна детска градина "Детска къща Монтесори" ООД с одобрен проект за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

 Бенефициент: Частна детска градина "Детска къща Монтесори" ООД

 Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

 Приоритетни оси: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

 Наименование на процедурата: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 Наименование на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 Код на процедура: BG16RFOP002-2.073

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 лева

 Европейско финансиране: 8 500 лева

 Национално финансиране: 1 500 лева

 Начална дата 14.09.2020 на изпълнение на проекта

 Крайна дата 14.12.2020 на изпълнение на проекта

 Кратко описание на проекта:

 

Частна детска градина "Детска къща Монтесори" ООД е дружество, което осъществява търговска дейност на територията на Република България. С изпълнението на проектното предложение дружеството получи подкрепа за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 Цели на проекта:

 Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия, каквото е и Частна детска градина "Детска къща Монтесори" ООД, за справяне с последиците от пандемията COVID-19, както и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 Резултати, постигнати благодарение на финансовата помощ от ЕС:

 Чрез получаването на безвъзмездната финансова помощ са компенсирани икономическите загуби следствие от пандемията COVID-19.

Върни към всички