Музиката, изобразителното изкуство, географията, биологията, градинарството са включени в ежедневната програма на Детска къща Монтесори. Материалите, свързани с тези заниманията са част от упражненията от практическия живот, сетивните и езиковите упражнения.

 • Пристигане, 8:15 - 8:30
  timeline pic
 • Събличане и смяна на обувки
  timeline pic
 • Миене на ръце
  timeline pic
 • Работен цикъл, 8:30 - 11:30
  timeline pic
 • Плодова закуска, 8:15 - 11:15
  timeline pic
 • Работен цикъл
  timeline pic
 • Време на кръга, 11:15 - 11:30
  timeline pic
 • Обличане, 11:30
  timeline pic
 • Игра на двора, 11:30 - 12:30
  timeline pic
 • Обяд, 12:30 - 13:30
  timeline pic
 • Сън, 13:45 - 15:15
  timeline pic
 • Следобедна закуска, 16:00 - 16:30
  timeline pic
 • Допълнителни активности, 15:30 - 16:00, 16:30 - 17:00
  timeline pic
 • Тръгване за дома, 17:15 - 17:30
  timeline pic
 • Допълнителна грижа, 17:30 - 18:30
  timeline pic