Детето, възрастният и средата са трите основни компонента в Монтесори философията.

Средата е психологическа и физическа. Говорим за среда преди и след раждането.

Защо е важна Монтесори средата?

Предварително подготвената среда е съобразена с потребностите и нуждите на детето и физическите характеристики за съответната възраст. Подредената среда помага на детето да се ориентира и адаптира към семейния или училищния живот.

Средата трябва да бъде безопасна, стимулираща и позволяваща самостоятелност, независимост, право на свободно движение, избор и общуване.

Средата стимулира детето да изгради ценностна система и качества като критично мислене и възможност за взимане на решения и правилен избор.

 

Защо ако детето Ви посещава Монтесори ясла/градина е добре да има и домашна среда основана на Монтесори принципите?

Ние вярваме, че е необходима приемственост между семейна и училищна среда, за да се подпомага пълноценното и цялостно развитие на детето. Детето получава едни и същи послания от физическата и психологическата средау дома и в детскаат градина, които му помагат да се чувства подкрепено, приобщено и сигурно. Ако детето е родено и расте в дом, организиран според Монтесори философията, много по-лесно се адаптира към Монтесори яслата/градината.

За детето от раждането до 6 годишна възраст редът и рутината са много важни. Те му помагат да изгради себе си и да бъде уверено.

Ако детето Ви не посещава Монтесори учебно заведение, може ли да му осигурите Монтесори среда у дома?

Монтесори средата е съобразена с естественото развитие на детето и независимо какво учебно заведение посещава, тя би допринесла за неговото пълноценно развитие, би помогнала то да развие по-добра концентрация и да бъде самостоятелно в действията, свързани с ежедневния му живот.

Как ние можем да Ви помогнем?

При интерес от Ваша страна, моля, свържете се с нас по ел.поща или телефон.

Уговаряме среща и ние посещаваме дома Ви. Обсъждаме основните принципи при организиране на пространството, така че те да отговарят на Монтесори философията и нуждите на детето. Средата се организира по един начин от раждането до петия месец, по друг от 5 до 12 месец и т.н.

Ние можем да Ви посъвестваме в избора на обзавеждане, цвят на стените, декорация, така че детето да се почувства част от семейството. Можем да Ви обясним как и какви играчки да избирате за детето си; как да му осигурите необходимото време и да стимулирате развитието му следвайки неговото обствено темпо.

Можем да Ви посетим преди раждането на детето или след като то е станало един от Вас.