Разработихме Монтесори уикенд, за да помогнем на децата, които не могат да посещават нашата полудневна и целодневна програма да получат опит и възможност да работят в автентична Монтесори среда заедно с един от своите родители. Заниманията се провеждат в събота или неделя, а датите на провеждане се обявяват в календара ни. Заниманията са с продължителност 90 минути за яслена група и 2 часа за градинска група. Групите се състоят максимум от осем деца. Записването за участие става по електронна поща. Родителят попълва въпросник и го изпраща преди заниманието. Заплащането се осъществява след провеждане на заниманието.

Важно е да се разбере, че Монтесори уикенд е образователна програма, а не почасово гледане на деца. Родителят е активен участник в процеса. Въпреки че посещението на Монтесори уикенд не би довело до резултатите, които постигаме с нашите полудневни и целодневни програми, развитието на самостоятелност, воля и чувство на ред у детето ще бъдат окуражавани. Монтесори Уикенд се препоръчва и за деца, на които им предстои да започнат да посещават нашите полудневни и целодневни програми. Заниманията биха им помогнали да се адаптират и ориентират в учебната среда, да започнат да изграждат връзка с преподавателите и другите деца. Дарете на детето си няколко часа радост и щастие, докато учи в красива и любяща среда.