Имате дете? Добре…., то расте и всеки миг изгражда човека в себе си- научава се да седи, да ходи, да говори, приобщава се към семейството и иска да е пълноправен участник в семейния живот.
Идва моментът, когато ще трябва да тръгне на ясла или детска градина. И…започва голямото родителско чудене и търсене.
Родителите все повече четат, интересуват се и искат, разбира се, най-доброто за детето си. Някои случайно, други отговорно и задълбочено започват проучване и попадат на името на д-р Мария Монтесори и нейната философия за образованието, обучението, отглеждането и развитието на децата. Някак спонтанно се ражда въпросът: „ Каква е разликата между традиционната образователна система и Монтесори подхода?”

Ще се опитам накратко да дам отговор на този въпрос.

Традиционата образователна система разглежда обучението като линеен процес, при който най-много знания се получават в университета. Според д-р Мария Монтесори развитието на човек преминава през няколко равнини/етапа, където успешното приключване на един води до успешната реализация на друг. Периодът от раждането до шестата година е времето, когато детето е способно да научи най-много с най-малко усилия.
В центъра на Монтесори обучението и специално подготвената среда е поставено детето, докато в традиционната учебна стая в центъра е преподавателят. Учителят преподава определен, предварително подготвен материал на всички деца по едно и също време. Монтесори обучаващият е „водач”, който следва детето, което се развива със свое собствено темпо. По едно и също време в Монтесори средата ще видите деца, които пишат, смятат, рисуват, свирят на инструмент, четат, поливат цветя, белят морков и т.н.Те извършват различни дейности в един и същи момент според своите потребности. Децата се научават да са независими в грижата са себе си, за средата, за другите. Уменията за общуване и социалните контакти се развиват заедно със самостоятелността на децата.

В традиционната система децата са разделени в групи по възраст, а в Монтесори градините децата са в смесени групи от 3- 6 години, за да се наподоби естествена социална среда. Самодисциплината и волята се развиват по естествен път, докато при традиционния подход дисциплината се налага от възрастните в стаята.
В повечето случаи децата пазят тишина и стоят на едно място, докато Монтесори отговаря на тяхната нужда да усъвършенстват движенията и езика си като могат да се движат спокойно в стаята и да общуват тихо, за да не пречат на останалите деца.
Монтесори не дава готови отговори на децата, а „ключове”, чрез които те да изследват, мислят и откриват.
Какво желаете за детето си: да запамети предварително подготвена информация или да се развива като цялостна личност, способна да мисли, взима решения; личност която е гъвкава и адаптивна, уверена в себе си и загрижена за околните?

Ако бихте искали грешките, които детето допуска в порцеса на учене да се поправят от учителя, тогава изберете традиционен метод на обучение. Ако ли пък предпочитате детето да се учи от грешките си, само да ги поправя без намесата на възрастния, то Монтесори средата ще отговори на Вашите очаквания. Материалите са направени, така че детето само да открива грешките си и да ги коригира.

Д-р Монтесори следва естествените наклонности и потребности на човека и базира своя метод на: учене чрез изследване, преживяване чрез сетивата и работа с ръцете. Например,
геометричните фигури се учат дву- и триизмерно, а не нарисувани на хартия. Децата могат да усетят материала, от който са направени.
Не бих си позволила да твърдя, че ако детето Ви се обучава по традиционната система или с друг подход и метод, в друга среда и условия, различни от Монтесори, то не би учило и не би се развило. Онова, което аз харесвам в Монтесори е отношение към детето като равноправна личност в семейството и обществото. Монтесори подхода отговаря на неговите нужди в конкретните периоди на развитие.
Монтесори е образование насочено към живота.
А какво ще изберете Вие?
Като родители, следвайте детето си, бъдете убедени в избора си и сигурни, че мястото, където оставяте сутрин детето си, не е просто място за отглеждане и грижа за детето, докато Вие сте на работа. Това не е просто място, а общност, с която споделяте общи възгледи и ценностни системи за развитието на децата.

Leave a Reply

Your email address will not be published.